Kontakt

dane do rachunków:
Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników
14-100 Ostróda,
Stare Jabłonki, ul. Radosna 10
NIP 741-20-64-881

konto: 95 2030 0045 1110 0000 0234 7250


mazuryprzewodnicy@gmail.com


facebook.com/przewodnicypomazurach