Księga Znakarska

W 2007 roku na konferencji dotyczącej znakowanych szlaków turystycznych na Warmii i Mazurach, po zaprezentowaniu przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Koła PTTK stanu oznakowania szlaków w regionie, podjęto decyzję o konieczności stworzenia Księgi Znakarskiej Warmii i Mazur. Miał to być zbiór dobrych praktyk tworzenia i znakowania szlaków, ponieważ ówczesny regulamin PTTK nie był doskonały i zawierał znaki szlaku rowerowego niezgodne z Prawem o Ruchu Drogowym. Księgę podjął się stworzyć Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Niestety po roku od konferencji nie rozpoczęto nawet nad nią prac, dlatego postanowiłem stworzyć ją sam zapraszając do pomocy znakarza PTTK Tadeusza Walczaka. Najpierw próbowaliśmy poprawić Instrukcję Znakowania szlaków turystycznych PTTK ale w końcu postanowiliśmy napisać wszystko od nowa. Oparliśmy się o znaki używane przez PTTK, wymiarując je jednak dokładnie i opracowując brakujące elementy. W ten sposób, po konsultacjach i poprawkach, powstał kompletny regulamin projektowania, znakowania i konserwacji szlaków turystycznych, z którego korzystają projektanci i znakarze szlaków również z innych organizacji. Opracowana treść jest spójna, przejrzysta i logiczna a Księga a – w odróżnieniu od instrukcji PTTK – może być stosowana również przez inne stowarzyszenia, gminy lub nadleśnictwa. Aktualnie Księga Znakarska Warmii i Mazur oficjalnie jest wewnętrznym regulaminem Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników, jednakże otwartym do stosowania przez każdego.

Aktualna Księga Znakarska Warmii i Mazur                                                              jest do pobrania w zakładce Pliki do pobrania.

Instruktor Znakowania Szlaków Turystycznych                                                                   Ekspert Nizinnych Szlaków Turystycznych

mgr Krzysztof Kowalczyk