Przewodnicy

 

Prezes Stowarzyszenia

Licencjonowany Przewodnik Turystyczny

i Pilot Wycieczek

Piotr Lisowski

plisow66@gmail.com

tel. 513 159 805

 

 

 

Wiceprezes Stowarzyszenia

Licencjonowany Przewodnik Turystyczny

Krzysztof Kowalczyk

canis.kowalczyk@gmail.com

tel: 502 180 860

 

 

 

 

 

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Licencjonowany Przewodnik Turystyczny

Alicja Czerniawska

alczer85@gmail.com

tel:698 266 542

 

 

 

 

Licencjonowany Przewodnik Turystyczny

Jan Żebrowski

jzebrowskipl@gmail.com

tel: 502 663 108